ID PRINT 1000 COV PASS
Digitale Prüfung des COV-19 Impfzertifikates

ID MOBILE 2000 COV PASS
Digitale Prüfung aller COV-19-EU-Zertifikate

ID GATE 2500 COV PASS
DSGVO-konforme Prüfung von Impfzertifikaten

ID INFO 3000 COV PASS
EU-Impfpass-Checksystem

ID GATE 6000 COV PASS
DSGVO-konforme Prüfung von Impfzertifikaten